معرفی سفیر یا نمایندگی
صدور شناسنامه المثنی

صدور شناسنامه المثنی

 

مدارك لازم:

1- حضور صاحب شناسنامه در بخش كنسولی سفارت

2- سه قطعه عكس رنگی  3 در 4 جدید و یكنواخت پشت نویسی شده، (بانوان با حجاب كامل اسلامی و بدون عینک آقایان بدون کلاه، عینک و کراوات)

3- یک نسخه تصویر كلیه صفحات شناسنامه مفقوده

4- حداقل ارائه دو مورد از مدارك ایرانی زیر:

      - ارائه اصل و تصوير شناسنامه جديد پدر ، مادر ، همسر و فرزندان

      - ارائه اصل و تصوير مدارک تحصيلي عکسدار ايراني

      - ارائه اصل و تصوير گذرنامه معتبر ايراني

      - ارائه اصل و تصوير کارت پايان خدمت

      - ارائه اصل و تصوير گواهينامه رانندگي معتبر

      - ارائه اصل  تصوير ديگر مدارک معتبر عکسدار ايراني

5- حداقل ارائه دو مورد مدارک خارجی زیر:

      - ارائه اصل و تصوير کارت اقامت

      - ارائه اصل و تصوير مدارک تحصيلي عکسدار ژاپنی

      - ارائه اصل و تصوير گذرنامه معتبر ژاپنی

      - ارائه اصل و تصوير گواهينامه رانندگي معتبر

      - ارائه اصل  تصوير ديگر مدارک معتبر عکسدار ژاپنی

6- یک صفحه گزارش نحوه مفقود شدن شناسنامه (اندازه A4)

7- تکميل و امضاء فرم های درخواست صدور شناسنامه مجدد  و گزارش مفقودی شناسنامه توسط متقاضی بالای 18 سال تمام

 *جهت متقاضیان پائین تر از 18 سال تمام فرمها توسط پدر تكمیل و امضاء می گردد. 

8- تصویر گذرنامه معتبر ایرانی متقاضی یا گذرنامه ای كه در آن همراه بوده است.

9- پرداخت هزينه المثنی شناسنامه (تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی )

       - اولین بار درخواست شناسنامه المثنی مبلغ 4600 ین

      - دومین بار به بعد درخواست شناسنامه المثنی مبلغ 9800 ین 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

تذکرات

* چنانچه شناسنامه مفقوده نمونه قدیمی باشد فرم دريافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد و فرم تشکیل پرونده نیز باید تكمیل و ارائه گردد.

* از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر