گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
فهرست دانشگاههای ایران

دانشگاه های دولتی کشور

 

دانشگاه اراك

www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسین علیه السلام

www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق علیه السلام

www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علی سینا همدان

www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

www.birjand.ac.ir

دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

دانشگاه رازی كرمانشاه

www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

دانشگاه سهند تبریز

www.sut.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود

www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شهركرد

www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

www.cua.ac.ir

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان

www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر كبیر ( پلی تكنیك تهران )

www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبیی ( ره )

www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir

دانشگاه كاشان

www.kashanu.ac.ir

دانشگاه گیلان

www.gu.ac.ir

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

دانشگاه مفید

www.mofidu.ac.ir

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

دانشگاه یزد

www.yazduni.ac.ir

 

 

 

 

ب - دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اراك

www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اردبیل

www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی ارومیه

www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اهواز

www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی ایران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی بابل

www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی زاهدان

www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی زنجان

www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی سمنان

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شیراز

www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی كاشان

www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی كردستان

www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی كرمان

www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی گیلان

www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی لرستان

www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی همدان

www.umsha.ac.ir

 

 

پ - دانشگاه های آزاد کشور

 

دانشگاه آزاد اسلامی- مرکزی

www.azmoon.net

دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یك

www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك

www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

www.iaur.org

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشكی تهران

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ابهر

www.iau-abhar.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

www.iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آستارا

www.iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد استهبان

www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آشتیان

www.iau-ashtian.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد اقلید

www.iaueghlid.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بابل

www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بافت

www.iau-baft.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بجنورد

www.bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بناب

www.bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بیرجند

www.iau-birjand.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

www.iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تبریز

www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه

www.torbat-h-iau.com

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی

www.iauctb.org

دانشگاه آزاد واحد خمین

www.iaukhomein.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد خوی

www.iaukhoy.org

دانشگاه آزاد واحد دامغان

www.damghaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد زرند

www.iau-zarand.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد زنجان

www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ساوه

www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سبزوار

www.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

www.iau-shahrood.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شبستر

www.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شیروان

www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

www.aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قائم شهر

www.ghaemshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قینات

www.qaen-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قزوین

www.qazviniau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قوچان

www.iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد کازرون

www.iauk.net

دانشگاه آزاد واحد کرج

www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد کرمان

www.iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

www.iauksh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مبارکه

www.mauniv.org

دانشگاه آزاد واحد مرودشت

www.miau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مشهد

www.mshdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد میبد

www.maybod.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نراق

www.iau-naragh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد همدان

www.iauh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد یاسوج

www.iauyasooj.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد یزد

www.yazdiau.ac.ir

 

 

ت- دانشکده / آموزشکده های کشور

 

آموزشكده حفاظت محیط زیست

www.coe.ac.ir

دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

www.sphtums.com

دانشكده تكنولوژی هواپیمیی كشور

www.catc.ac.ir

دانشكده روابط بین الملل وزارت خارجه

www.sir.ac.ir

دانشكده صنعت آب و برق شهید عباسپور

www.pwit.ac.ir

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران