گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ایران شناسان ژاپنی

ایرانشناسان ژاپنی

1.      

خانم دکتر امیكو , اوكادا

53.  

كوجی , كامی اوكا

2.      

اكینوری , اوكادا

54.  

كامیوكا , كویجی

3.      

خانم دکتر آیانو ساساکی

55.  

كاگیا , كان

4.      

اگامی , نامیو

56.  

كاواتا , كومی

5.      

آقای دکتر نوبوآکی کوندو

57.  

كازویوكی , كوبو

6.      

خانم یوکو سوزوکی

58.  

كازوهیده , كاتو

7.      

خانم یوکو ایواساکی

59.  

كازوئو , تاكاهاشی

8.      

دکتر آکیرا ماتسوموتو

60.  

كاتسومی , تانابه

9.      

خانم شوكو  ا وكازاكی

61.  

كؤزؤ , یتانی

10.  

آراكی , شی گرو

62.  

شیرو , تؤمینه

11.  

 آشیكاگا , آتسوجی

63.  

كؤجیرؤ , ناكامورا

12.  

ئه یجی , مانو

64.  

كؤیچی , هانه دا

13.  

آقای پروفسور ئه یچی , یموتو  (مرحوم)

65.  

فوروكاوا , نوبویوشی

14.  

اكی او , یواتاكه

66.  

شینجی , فوكائی

15.  

اكیرا , یشی ئی

67.  

شینتارو , یوشیمورا

16.  

یومیكو , یاماموتو

68.  

شیگه یو , موری

17.  

یوكو , هاماهاتا

69.  

شیگه رو , كامادا

18.  

یوكو , فوجی موتو

70.  

اكیرا , هانه دا

19.  

یوشیفوسا , سه كی

71.  

شوكو , اوكازاكی

20.  

یوشیتاكا , شیمیزو

72.  

شؤهه ئی , كوماكی

21.  

یوتاكا , یوشیدا

73.  

سومی ئو , فوجی ئی

22.  

یاماگیشی , توموكو

74.  

سوسومو , ساتو

23.  

هیروماسا , كانو

75.  

سوزوكی , هیتوشی

24.  

هیروشی , كوماموتو

76.  

سه یرو , هاروتا

25.  

هیروشی , كاگیا

77.  

سه ئییچی , ماسودا

26.  

هاروكازو , ناكابه پو

78.  

سه ئیچی , كیتاگاوا

27.  

هیروشی , اونو

79.  

ریویچی , هارا

28.  

هیروتوشی , شیمو

80.  

ریوتارو , شیبا

29.  

هیده كو , یوائی

81.  

آقای دکتر توشیهیكو , یزوتسو  (مرحوم)

30.  

هیده اكی , سوگیتا

82.  

ویوكو , كاواسه

31.  

هیتوشی , كامورو

83.  

تجیرو , سوگییاما

32.  

گیكیو , یتؤ

84.  

رئیچی , گامو

33.  

نامی ئو , ئه گامی

85.  

ریوئیچی , هیاشی

34.  

میهوكو , دومیو

86.  

خانم دکتر ناهوکو  تاواراتانی (مقیم ایران- همسر ایرانی دارد)

35.  

مینورو , ینابا

87.  

تاكاشی , سوما

36.  

مینوبو , هوندا

88.  

توشیئو , كورودا

37.  

میناكو , یامانلر میزونو

89.  

توشئیو , ماتسوتانی

38.  

میتسوكونی , یوشیدا

90.  

آقای دکتر ته تسوئو , ناواتا

39.  

موریو , اؤنو

91.  

آقای پروفسور تسونه ئو , كورویاناگی

40.  

موریئو , فوجی ئی

92.  

تسوگوئو , میكامی

41.  

ماكوتو , هاچی اوشی

93.  

تسوتومو , ساكاموتو

42.  

ماساشی , هانه دا

94.  

تاكه شی , یوشی ئی

43.  

ماتسوموتو , اكیرو

95.  

تاكه او , اودا

44.  

ماساشی , میزوتا

96.  

تاكاشی , كورودا

45.  

شونسوكه , اوكونیشی

97.  

تاكامیتسو , شیماموتو

46.  

گن یچی , تسوگه

98.  

اكیرا , گوتو

47.  

گامو , ری یچی

99.  

تؤ , سوگیمورا

48.  

كیمینوری , ناكامورا

100.         

یوائو , كوبوری

49.  

كی گؤ , نودا

101.         

یتو , جیكیو

50.  

خانم كی كو , ساكورائی

102.         

اومه ئو , سوناگا

51.  

آقای دکتر كوندو , نوبوآكی

103.         

اوسامو , می یا تا

52.  

كوسوكه , شیمیزو

104.         

اكیرا , هوری

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران