معرفی سفیر یا نمایندگی
پیشینه روابط فرهنگی

تاریخچه روابط فرهنگی
در میان تحلیل گران داخلی و خارجی تحولات تاریخی ژاپن ، توجه به ویژگیهای فرهنگی همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده است . این جایگاه در مناسبات خارجی همه كشورهای جهان با ژاپن در سالهای پس از پایان جنگ جهانی به منظور كسب حداكثر ثمر بخشی تلاشهای سیاسی و اقتصادی فعالیتهای فرهنگی را از اولویتهای مسلم این مناسبات قرار داده است . اولویت مزبور در مناسبات خارجی ایران با ژاپن نیز به دلیل جایگاه رفیع ایران در میراث تمدن و فرهنگی و دینی در سطح جهانی ، همواره برجسته بوده است .

از لحاظ تاریخی اولین موافقتنامه رسمی فرهنگی میان ایران و ژاپن در 27 فروردین ماه 1336 شمسی به امضا رسیده و هم چنان به قوت خود باقی است . به موجب این موافقتنامه دولت ژاپن همه ساله تعدادی بورسیه تحصیلی در مقاطع مختلف به دانشجویان ایرانی اعطا می نماید و هم اكنون تعداد زیادی از دانشجویان ایران در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در این كشور به تحصیل اشتغال دارند .

تاریخچه روابط فرهنگی دو كشور از امضاء موافقتنامه مزبور تا كنون همواره سرشار از دستآوردها و رخدادهای با اهمیت بوده است.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر