گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ساختار سیاسی

تقسیم قدرت ژاپن

قانون اساسی ژاپن در ماه می 1947 میلادی تصویب شد كه مبتنی بر سه اصل می باشد:

الف - حاكمیت مردم،

ب - احترام به حقوق بنیادین انسانی

پ - صلح طلبی.

به منظور حفظ موازنه قوا ، ساختار دولت به سه بخش مستقل مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده است. هر یك از این قوا خود دارای نهادها و سازمان های مربوط به خود می باشد.

 

 

 قوه مقننه ژاپن

قوه مقننه ژاپن كه به آن Diet می گویند دارای دو مجلس می باشد: مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران. Diet تنها نهاد قانونگذاری ژاپن است. هر دوی ین مجالس هم داری اعضی منتخب و حوزه های انتخاباتی خود و  هم نمایندگان كل مردم ژاپن می باشند. مهمترین مسئولیت Diet وضع قانون می باشد. Diet اختیارات دیگری نیز دارد. برخی از این اختیارات عبارتند از:

- بحث و بررسی در مورد بودجه و تصویب آن.

- تصویب موافقتنامه ها و كنوانسیونها.

- انتصاب نخست وزیر.

- ارایه پیشنهاد و اصلاح قانون اساسی.

هم چنین هر یك از دو مجلس می توانند به تفحص در مورد فعالیت های دولت بپردازند. بری تصویب یك قطعنامه توافق هر دو مجلس ضروری می باشد. با ین وجود هنگامی كه مواضع دو مجلس در مورد لویح، بودجه، موافقتنامه ها یا انتصاب نخست وزیر متفاوت است تصمیم مجلس نمایندگان تصمیم مجلس مشاوران را ملغی خواهد كرد. دوره مدت نمایندگی مجلس نمایندگان چهار سال و نمایندگان مجلس مشاورین شش سال می باشد. انتخابات بری نیمی از كرسی های مجلس مشاوران هر سه سال یكبار صورت می گیرد. مجلس نمایندگان 480 نمینده دارد. آخرین انتخابات ین مجلس در دسامبر 2005 برگزار شد. مجلس مشاوران 246 عضو دارد و آخرین انتخابات آن نیز در جولی 2007 برگزار گردید.

كلیه شهروندان ژاپنی هم مرد و هم زن در بیست سالگی می توانند در انتخابات مربوط به هر دو پارلمان ری بدهند. همچنین رده سنی نامزدی بری حضور در مجلس نمایندگان 25 سال و مجلس مشاوران 20 سال می باشد.

 

قوه مجریه

كابینه قدرت اجریی خود را از طریق مبانی قانونی و بودجه اعمال می كند. قوانین و بودجه مذكور توسط Diet تصویب شده اند. كابینه در برگیرنده نخست وزیر و وزراء می باشد. آنها به طور مشترك در اعمال قدرت اجرائی خود در برابر Diet مسئول می باشند. نخست وزیر در پارلمان و در میان اعضاء خود انتخاب می شود. ژاپن داری كابینه پارلمانی می باشد. بنابر ین سازمان و استمرار آن وابسته به اعتماد می باشد. شرح اختیارات پارلمان به شرح ذیل می باشد:

1. اجرای قوانین

2. پرداختن به دیپلماسی خارجی

3. امضاء موافقتنامه ها

4. نظارت بر امور ماموران دولتی

5. تنظیم سند بودجه و تسلیم آن به پارلمان.

6. اجرای دستورالعملهای كابینه

7. تصمیم گیری در مورد عفو عمومی

علاوه بر موارد فوق، كابینه رئیس دیوان عالی را تعیین و سیر قضات را نیز منصوب می كند. كابینه همچنین در امور كشوری به امپراطور مشاوره می دهد.

 

 

قوه قضائیه

قدرت قوه قضائیه در دادگاهها نهفته و این قوه مستقل از سیر قوا می باشد. دیوان عالی عالی ترین دادگاه كشور بوده و قضاوت های پیانی از طریق آن صورت می گیرد در حال حاضر در ژاپن هشت دادگاه عالی ، پنجاه دادگاه منطقه ی ، پنجاه دادگاه خانواده و 438 دادگاه بدوی وجود دارد.

دیوان عالی ژاپن متشكل از رئیس دیوان عالی و 14 قاضی می باشد.

 

 

حكومت های محلی

امور حكومت های محلی در دو سطح در ژاپن اعمال می شود:

ا- از طریق استاندار

2- توسط شهرداری های استان: ژاپن در حال حاضر داری 47 استان و 1787 شهرداری می باشد.

همچنین استانداری توكیو خود دارای 23منطقه می باشد.

 

وضعیت فعلی احزاب در پارلمان و صحنه سیاسی ژاپن

سیستم حكومتی ژاپن بر اساس فعالیت احزاب سیاسی قرار داشته و احزاب سیاسی نقش تعیین كننده  ای در صحنه سیاست كشور و بویژه در پارلمان این کشور دارند. پارلمان ژاپن شامل دو مجلس نمایندگان و مشاوران می باشد که مجموع این دو مجلس «دایت » خطاب می شود.

دایت ژاپن در حال حاضر شامل 480 نماینده در مجلس نمانیدگان و  242 نماینده در مجلس مشاوران ( سنا ) می باشد.  البته این ترکیب دایت قرار است بر اساس قانون جدید کشور که به تصویب پارلمان ژاپن هم  رسیده کاهش یابد. در انتخابات آتی مجلس نمایندگان تعداد کرسیهای به 475 کرسی کاهش خواهد رسید .

درحال حاضر ( سال 2013 ) ،مهمترین احزاب سیاسی فعال در صحنه سیاسی و پارلمان این کشور عبارتند از :

- حزب لیبرال دمكراتیک ژاپن  LDP( به رهبری آقای شینزو آبه ) حزب حاکم ژاپن که پارلمان را در اختیار خود دارد و دولت تشکیل داده است. در ژاپن رهبر حزب حاکم نخست وزیر کشور نیز می باشد.

- حزب دمكراتیك ژاپنDPJ  ( به رهبری آقای بانری کائه دا) حزب رقیب عمده و مخالف دولت

- حزب احیای ژاپن ( به رهبری مشترک آقای تورو هاشیموتو و آقای  شینتارو ایشیهارا) حزب رقیب و مخالف دولت

- حزب كومه ای جدید ژاپن ( به رهبری آقای ناتسوئو یاماگوچی ) تنها حزب ائتلافی با حزب حاکم

- حزب شما ( به رهبری یوشیمی آقای واتانابه ) حزب رقیب و مخالف دولت

-حزب كمونیست ژاپن( به رهبری آقای کازوئو شی) حزب رقیب و مخالف دولت

- حزب زندگی مردم ( به رهبری آقای اوزاوا ) 

- حزب سوسیال دمكراتیك ژاپن ( به رهبری خانم میزوهو فوکوشیما)  حزب رقیب و مخالف دولت

- حزب باد سبز ( به رهبری خانم کونیکو تانی اوکا ) حزب رقیب و مخالف دولت

- حزب لیبرال دمكراتیک LDP، نماینده متنفذترین نیروی سیاسی در ژاپن است. این حزب بطور مستمر ،اكثریت ثابتی را در مجلسین ژاپن از زمان تشكیل آن در سال 1955 تا ژوئیه 1993 میلادی حفظ كرد و پس از یك دوره  9 ماهه دوری از قدرت از 1994 میلادی به بعد با ائتلاف با احزاب كوچكتر دولت را تشكیل داده است . این حزب در حال حاضر در مجلس نمایندگان حائز اكثریت می باشد .

شریك LDP در ائتلاف موجود حزب كومه ای جدید است كه از سوی سازمان بودایی پرقدرت «سوكا گاكی» حمایــت می گردد و برای پیوستن این حزب به دولت و تشكیل دولت ائتلافی ، عده  ای از اعضاء و مسئولین حزب لیبرال دمكراتیک بخاطر مذهبی بودن این حزب ، مخالف چنین ائتلافی می باشند.

حزب دمكراتیك ژاپن DPJ  در تاریخ 7/7/1375 تاسیس و در سالهای اخیر انتخاباتهای مجالس قانونگذاری در كسب كرسیهای پارلمانی به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته است . با پیوستن تعدادی از اعضای حزب لیبرال دموکرات به  حزب دموكراتیك ژاپن در در سالهای 2008 و 2009 این حزب عملاً بعنوان دومین حزب بزرگ سیاسی ژاپن در آمد و با تنزل موقعیت احزاب كمونیست و سوسیال دمكراتیك آراء مخالف به سمت حزب دموكراتیك جذب شد. در انتخابات مجلس نمایندگان نیز این حزب با خط مشی جوانگرایی ، و با هدف تغییر وضعیت سیاسی جاری از مفاهیم سنتی احزاب سیاسی به یك شبكه آگاه سیاسی از شهروندان ، بعنوان یك مجرای وسیع ارتباطی و متعهد به اصلاحات بنیادین در نظام موجود تاسیس گردید. بالاخره حزب دموکراتیک ژاپن در  انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2009 به پیروزی بزرگی رسید و با در اختیار گرفتن اکثر کرسیهای مجلس نمایندگان(  با بیش از 300 کرسی از مجموع 548 کرسی )  شکست سنگینی را بر حزب عمده رقیب یعنی حزب LDP  وارد کرد و برای اولین باز بعد از تقریبا 50 سال توانست حزب لیبرال دموکرات را از اریکه قدرت پائین و دولت تشکیل دهد و آقای هاتویاما رهبر حزب به عنوان نخست وزیر انتخابا گردید. اما این حزب به مرور بخاطر عدم اجابت شعارهای انتخاباتی اش و نیز بروز برخی اختلافات  درون حزبی و همچنین فاجعه هسته ای فوکوشیما و انتقادهائی که در مدیدریت این بحران هسته ای به دولت وارد شده بود و عوامل دیگری که در درون حزب خواسته های متفاوتی داشتند  به مرور ضعیف و ضعیفتر شد تا اینکه در دسامبر سال 2012 در انتخابات مجلس نمایندگان شکست سنگینی از رقیب دیرینه خود یعنی حزب لیبرال دموکرات LDP به رهبری شینزو آبه خورد و دولت و حاکمیت را پس از گذشت 3 سال و سه ماه مجددا به حزب لیبرال دموکرات واگذار کرد. این حزب هم اکنون نیز از جهت موقعیت سیاسی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و نظرسنجیهای های ماه جولای سال 2013 و یک هفته قبل از انتخابات مجلس مشاوران ( 21 جولای 2013 ) نیز نشان می دهد که اقبال عمومی کماکان به سمت و سوی حزب حاکم لیبرال دموکراتLDP  می باشد. 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران